BIM Group tuyển dụng nhiều các vị trí nhân sự Du lịch, dịch vụ

BIM Group hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực. Tại Quảng Ninh, BIM Group đã và đang phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực trong đó có Du lịch, dịch vụ. Tập đoàn Tuyển dụng nhiều các vị trí nhân sự. Chi tiết thông tin và liên hệ:

Đơn vị tuyển dụng: 
BIM Group