HỢP TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là một trong 9 trường cao đẳng nghề được Tổng cục Dạy nghề lựa chọn tham gia chương trình hợp tác giai đoạn 2 với hội đồng Anh về “ Hợp tác xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại một số trường cao đẳng nghề được đầu tư thành trường chất lượng cao” tại Quyết định số 60/QĐ-TCDN ngày 07/3/2016.


Từ ngày 3 – 14 tháng 11 năm 2016 Nhà trường đã cử cán bộ sang vương Quốc Anh để học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Brockenhurst – Southampton. Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã giới thiệu về trường, trao đổi về công tác đảm bảo chất lượng dạy nghề, thảo luận và thống nhất về các mục tiêu hoạt động, lĩnh vực hợp tác.


Đại diện Trường Brockenhurst cam kết sẽ hỗ trợ và chia sẻ với Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng để đưa ra các giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của trường: nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên; trao đổi sinh viên thực tập, chuyển giao bộ công cụ đảm bảo chất lượng của Trường Brockenhurst để Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tham khảo, xây dựng văn hoá đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng.