Văn bản biểu mẫu

Tên Văn bản, biểu mẫu Phân loại Tải về
Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Cán bộ, giảng viên http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_24_2018_bldtbxh_0.pdf
Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Cán bộ, giảng viên http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_23_2018_bldtbxh_0.pdf
Thông tư Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Cán bộ, giảng viên http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_21_2018_tieu_chi_xac_dinh_ct_clc_0.pdf
Thông tư Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Cán bộ, giảng viên http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_21_2018_tieu_chi_xac_dinh_ct_clc_0.pdf
Thông tư Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Chung http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_13_2018_bldtbxh_0.pdf
Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Cán bộ, giảng viên http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_12_2018_bldtbxh.pdf
Thông tư Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Cán bộ, giảng viên http://hct.edu.vn/sites/default/files/tt_11_2018_bldtbxh.pdf
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN TRONG LUẬT DU LỊCH 2017 Chung
CHÍNH SÁCH MỚI TẠO ĐỘNG LỰC CHO DU LỊCH PHÁT TRIỂN Chung
Quy định về việc quản lý giáo dục học sinh- sinh viên Sinh viên