TUYỂN SINH NĂM 2019 - HCT CAM KẾT BẢO ĐẢM VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP