THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG , Là trường công lập duy nhất tại miền Bắc trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, được Thủ Tướng chính phủ lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao đến năm 2020. Năm 2017 Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng tuyển sinh những ngành nghề sau: 

 Địa chỉ liên hệ: Xã Nam Sơn – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313.552.322; Fax: 0313.589.336

Website: hct.edu.vn;

Email: tuyensinhdlhp@gmail.com

 

KẾ HOẠCH THU NHẬN HỒ SƠ VÀ NHẬP HỌC