THÔNG BÁO LỊCH THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH VÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ NĂM 2019

     Căn cứ công văn số: 1715/TCDL-LH ngày 27/11/2018 của Tổng cục Du lịch về việc cho phép Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và điều hành du lịch nội địa và quốc tế. 

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thông báo lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và điều hành du lịch nội địa quốc tế đợt 3 năm 2019.