TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CÙNG CHUYÊN GIA

Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019, chuyên gia Benjamin Christopher Hecht của tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) đã đến hỗ trợ cho việc giảng dạy tiếng Anh của trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Với mục đích giúp các giảng viên cải thiện phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh, trong 3 ngày làm việc, chuyên gia cùng các giảng viên đã thảo luận và rà soát chương trình tiếng Anh chuyên ngành, hỗ trợ giáo viên lựa chọn tài liệu, giáo cụ giảng dạy phù hợp.

Chuyên gia dự giờ giảng viên Phạm Thị Thùy Linh

Sau khi tiến hành dự giờ, quan sát lớp học, chuyên gia đã hướng dẫn các giảng viên lập kế hoạch bài học, thiết kế các hoạt động dạy – học lấy người học làm trung tâm,  phát huy tính chủ động, tích cực của người học trong tiết học; chia sẻ kinh nghiệm tạo động lực cho người học. Bên cạnh đó, chuyên gia đã chia sẻ công cụ, hướng dẫn cách sử dụng các nguồn tài nguyên hỗ trợ giảng viên trong việc thiết kế bài giảng.

Chuyên gia và các giảng viên trong buổi tập huấn

Các giảng viên chụp ảnh kỷ niệm cùng chuyên gia