Lớp tập huấn nghiên cứu khoa học

Trong 2 ngày 28 và 29/06, nhà trường phối hợp với Viện chính sách và Quản lý ( Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) tổ chức lớp tập huấn về phương pháp nghiên  cứu khoa học

Trong 2 ngày 28 và 29/6, Nhà trường phối hợp với Viện Chính sách và Quản lý (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) đã tổ chức lớp tập huấn về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

Tham gia lớp tập huấn có gần 25 học viên là đại diện các bộ phận, Khoa, Tổ bộ môn. Tại đây các học viên đã được nghe PGS.TS Vũ Cao Đàm - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện chính sách và Quản lý, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội giảng dạy về kỹ năng xây dựng thuyết minh; xây dựng phiếu điều tra xã hội học và viết báo cáo khoa học, đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Ngoài ra các học viên đã được tiếp thu phương pháp phát hiện ra vấn đề nghiên cứu; lựa chọn vấn đề nghiên cứu và đề xuất vấn đề nghiên cứu; cách xây dựng đề cương của một đề tài nghiên cứu. Các vấn đề nghiên cứu thường được hình thành trong quá trình đọc tài liệu, hội nghị chuyên đề, trải nghiệm của cá nhân hoặc các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và hoạt động xã hội hàng ngày....

Qua lớp tập huấn học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học; trình tự lôgic của nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập và xử lý thông tin, cách trình bày luận điểm khoa học, quy trình tổ chức thực hiện đề tài, đánh giá nghiên cứu khoa học, cách viết thuyết minh đề cương đề tài dự án, cách viết bài báo và báo cáo khoa học đúng trình tự, hợp logic, kỹ năng thuyết trình...tránh những lỗi thường gặp.

 

Tin Phòng Khoa học