LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019

       Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, sáng ngày 13/11/2019 Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương năm 2019  nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ là lãnh đạo quản lý cấp Phòng và tương đương; viên chức thuộc diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng đang công tác tại trường đáp ứng  tiêu chuẩn, điều kiện và các tiêu chí đặt ra trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

       Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Phạm Văn Long – Hiệu trưởng nhà trường đã nêu lên vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của nhà trường. Rèn luyện kĩ năng cần thiết để thực hiện vài trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực thi các chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị.Thầy Phạm Văn Long – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

       Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương sẽ nghiên cứu, trao đổi, học tập 7 chuyên đề về những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng và tương đương như:

1. Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập;

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

3. Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

5. Kỹ năng tham mưu của Lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

6. Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

7. Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

      Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý này đều gắn liền với tình hình thực tế tại nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

      Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, 100% học viên cam kết thực hiện nghiêm túc quy chế học tập, sắp xếp kế hoạch công tác hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ và đạt hiệu quả cao.

Một vài hình ảnh của buổi lễ khai giảng

 

Hương Trang