KHAI GIẢNG LỚP PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG

Sáng ngày 5/12/2017, Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng với Trung tâm tư vấn và đào tạo Kinh tế Công nghiệp Thương mại – Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương (Bộ Công thương) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Quản lý nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp tập huấn (A. Trần Chung)

Lớp tập huấn lần này hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA, lớp tập huấn giúp các học viên nhận biết rõ ràng hơn những cơ hội cũng như những thách thức đang diễn ra trong bối cảnh mới hiện nay. Nội dung lớp tập huấn nhằm giới thiệu quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam: những thành tựu đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Hội nhập Quốc tế và những vấn đề đặt ra cho việc đào tạo nguồn nhân lực. Giảng viên lớp học là PGS. TS Phạm Tất Thắng, Nghiên cứu viên cao cấp Viện nghiên cứu thương mại (Bộ Công thương).

Giảng viên - PGS. TS Phạm Tất Thắng

Nghiên cứu viên cao cấp Viện nghiên cứu thương mại (Bộ Công thương). (A. Trần Chung)

Phát biểu khai giảng lớp học ThS. Nguyễn Thị Hải Hòa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn: các học viên tham gia khóa học phát huy tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến nội dung học tập, chủ động đề xuất, trao đổi với chuyên gia về những lĩnh vực liên quan đến nội dung học, đặc biệt là cần nêu và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các vấn đề về hội nhập.Ths. Nguyễn Thị Hải Hòa – Hiệu phó Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng phát biểu tại lễ khai giảng (A. Trần Chung)

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo tích cực hội nhập hướng tới việc đào tạo thế hệ sinh viên toàn cầu,  Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng đã và đang tăng cường việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín trong khu vực và trên thế giới nhằm tạo động lực để thúc đẩy quá trình hội nhập trong bối cảnh quá trình hội nhập toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Việc hội nhập quốc tế vì thế được xem như là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các cơ sở đào tạo nói chung và đào tạo du lịch dịch vụ nói riêng.

Hoàng Tú Ân