HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGÀNH VH,TT & DL GIAI ĐOẠN 2012- 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 06/10/ 2018, tại Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012- 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019” .

Tới dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Văn Hóa Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc Hội; Bộ Giáo dục đào tạo; Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Lãnh đạo của các Tổng cục, Các Vụ, Viện trực thuộc Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng phòng đào tạo, Phòng Quản lý học sinh sinh viên, Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, cùng các  giáo viên, giảng viên của trên 60 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong cả nước.Toàn cảnh hội nghị (nguồn: Báo Văn hóa điện tử)

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho việc tổng kết, đánh giá công tác đào tạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012- 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Đặng Bích Liên đã ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo trong các hoạt động đào tạo giai đoạn 2012-2017 của các cơ sở đào tạo trong ngành và đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy trong đó  nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh kế hoạch quản lý, quy chế phối hợp nội bộ, quy hoạch tổng thể mạng lưới, quy mô ngành nghề, chương trình đào tạo... đảm bảo các yêu cầu xã hội, nhiệm vụ đặc biệt của ngành.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo từng quy định đối với từng vị trí đúng và đủ về số lượng. Trọng đó chú trọng đến đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, kế cận.

- Chú trọng  đào tạo nâng cao năng lực ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh cho giáo viên, giảng viên, học sinh sinh viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, ứng dụng thực tế vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tương ứng với trình độ đào tạo theo khung trình độ  quốc gia Việt nam tham chiếu với khung trình độ ASEAN để làm cơ sở thực hiện công nhận văn bằng trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng việc đưa giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên vào chương trình đào tạo.

- Tăng cường công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào, các chương trình đào tạo, chú trọng kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế nhằm  đảm bảo mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật, truyền thống dân tộc.

- Thực hiện tốt giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động để nghiên cứu, thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo, đáp ứng cao nhất yêu cầu của xã hội; phục vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thể thao thành tích cao và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Chủ động hợp tác với các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, doanh nghiệp, xúc tiến thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội bằng những nội dung và hoạt động cụ thể.

Hội nghị cũng dành thời gian ghi nhận và tôn vinh những cá nhân và cơ sở giáo dục có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2017. Với những hoạt động tích cực trong việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đã vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2017.

Cô Nguyễn Thị Hải Hòa - P. Hiệu trưởng trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng

đón nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017Ông Phạm Văn Long – Hiệu trưởng Nhà Trường

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2017

Thành tích này một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng trong khối các trường du lịch trong cả nước; là động lực quan trọng để các giảng viên sinh viên nhà trường bước vào năm học mới 2018 - 2019 với nhiều quyết tâm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo; góp phần thúc đẩy đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mai Thị Huệ