HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017– 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG ĐÀO TẠO NĂM 2018 -2019

Sáng ngày 6/9/2018, Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 – 2018 và triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2018  - 2019 đã điễn ra trọng thể tại hội trường lớn Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng. Tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ nhận viên, giảng  viên của nhà trường. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi trong cơ chế quản lý và những khó khăn trong việc tuyển sinh của các trường đào tạo hệ  trung cấp, cao đẳng trong cả nước. Vì vậy Hội nghị là dịp để ban giám hiệu, cán bộ, nhân viên,giảng viên  của nhà trường nhìn nhận, đánh giá mọi mặt về công ưtác đào tạo của nhà trường đã thực hiện trong năm học 2017– 2018. Trong báo cáo về hoạt động đào tạo năm học 2017 – 2018 nhà trường đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác triển khai, tổ chức đào tạo đến hoạt động tuyển sinh chung của nhà trường. Trong đó nổi lên những vấn đề cần phải được khắc phục và triển khai ngay trong năm học tới:

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyển để quảng bá hình ảnh của nhà trường xây dựng một thương hiệu HCT đủ mạnh để hấp dẫn người học, người có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực du lịch dịch vụ.

- Gắn với việc quảng bá thương hiệu là việc nâng cao chất lượng đào tạo đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy được xem là khâu then chốt, lâu dài có tính chiến lược đối với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường.

- Việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, gắn đào tạo với thực tế vì thế, được xem là một trong những bước quan trọng trong việc đổi mới hướng đến chuẩn mực cao hơn trong việc đánh giá kiểm định phục vụ cho việc hổi nhập và phát triển của nhà trường.

- Tăng cường sự kết nối, hỗ trợ của khối phòng ban chức năng với các hoạt động đào tạo nói chung và trong công tác quản lý nói riêng. Cần có sự đổi mới chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, hỗ trợ.Toàn cảnh hội nghị  (A. Trần Chung)

Phát biểu, kết luận hội nghị Hiệu trưởng Phạm Văn Long đã đánh giá cao sự lỗ lực, tích cực của cán bộ, nhân viên, giảng viên nhà trường trong công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Trong công việc đa số các cá nhân đã thể hiện được sự đoàn kết, nhiệt huyết có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Tuy nhiên, ngoài việc cần tổ chức tốt kế hoạch đào tạo năm 2018– 2019 như đã đề ra các cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường cần phát huy hơn nữa tính chủ động, tích cực khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém không tự bằng lòng với những thành tích đạt được. Việc nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến phương pháp, nội dung cách thức quản lý vì thế, phải được ưu tiên nhằm hướng đến mục tiêu chung - phát triển nhà trường thành trường trọng điểm, bắt kịp với các cơ sở đào tạo uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

Một số hình ảnh nổi bật được ghi lại hội nghị.

 Hoàng Tú Ân (ghi) - Ảnh Trần Chung