GHI NHẬN NHỮNG HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA GẮN KẾT GIỮA ĐÀO TẠO VỚI THỰC TẾ....

Luôn tích cực trong các hoạt động kết nối việc làm cho sinh viên, gắn việc đào tạo với thực tế tạo mối quan hệ gắn kết giữa Sinh Viên - Nhà Trường - Doanh nghiệp với rất nhiều các hoạt động thiết thực được tổ chức. Bài viết ghi nhận những hoạt động của nhà trường trên Website chình thức của Tổng cục du lịch Việt Nam- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Chia sẻ cùng các bạn bài viết của tác giả Hiệp Lê:  http://baodulich.net.vn/Hai-Phong-Hoi-nghi-dua-viec-lam-dich-vu-du-lich-...