CHUYÊN GIA ÚC TRỰC TIẾP THAM GIA HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CĐ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Thực hiên Dự án đào tạo thí điểm 12 bộ chương trình của 12 nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ Úc, từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019, chuyên gia Susan Renwick đến từ Học viện Chisholm Úc đã đến hướng dẫn đào tạo trực tiếp tại trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng.

Chuyên gia Susan Renwick thảo luận cùng các giáo viên nhà trường.

Trong 3 ngày làm việc chuyên gia sẽ tiếp tục hướng dẫn đào tạo nghề Hướng Dẫn Du Lịch, trong bộ 12 nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ Úc. Bên cạnh đó chuyên gia còn tiến hành dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các giảng viên lập kế hoạch bài học, thiết kế các hoạt động giảng dạy tạo động lực cho người học.

Chuyên gia Susan Renwick tham gia dự giờ lớp học.

 

N.THUY