CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SỸ PHẠM THỊ KHÁNH NGỌC

Chiều ngày 28/11/2017, tại  Hội trường Viện đào tạo Sau đại Học Trường Đại học Kinh tế quốc dân,  NCS -Phạm Thị Khánh Ngọc – Hiệu Phó Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch MICE nội địa tại Việt Nam – Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng”. Luận án là kết quả của công trình nghiên cứu tâm huyết, nhiều năm liền của NCS Phạm Thị Khánh Ngọc. Kết quả nghiên cứu của NCS Phạm Thị Khánh Ngọc không chỉ có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thiết thực về thực tiễn; cung cấp những cơ sở và luận cứ quan trọng góp phần vào việc phát triển loại hình du lịch MICE nói riêng và ngành du lịch dịch vụ nói chung.Tân Tiến sỹ Phạm Thị Khánh Ngọc và hội đồng chấm luận án

Lấy chất lượng đào tạo là cơ sở then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng rất trú trọng việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ giảng viên. Việc bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của NCS Phạm Thị Khánh Ngọc vì thế không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn mang tính động viên, khích lệ rất lớn, là tiền đề quan trong để việc học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng ngày càng thiết thực hiệu quả hơn. Chúc mừng Tân Tiến sỹ Phạm Thị Khánh Ngọc – Chúc mừng Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng. 

Một số hình ảnh được ghi lại tại buổi lễ Bảo Vệ luận án Tiến sỹ.

 

Hoàng Tú Ân