CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ DU LỊCH

Ngày 20/9/2018, Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng tổ chức tập huấn chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và du lịch” cho toàn thể cán giảng viên, cán bộ viên chức nhà trường. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống; cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin tất cả các khâu, công đoạn cũng như hình thức, cách thức tổ chức lĩnh vực du lịch dịch vụ đều có sự thay đổi. Việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo vì thế cần có sự điều chỉnh nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn. Với những hiểu biết sâu rộng về du lịch TS. Nguyễn Văn Lưu  Nguyên Phó Vụ trưởng (Hàm Vụ trưởng) Vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phác thảo một “bức tranh” về du lịch trong thời đại công nghệ số với rất nhiều nét chấm phá mà ở đó ngay từ lúc này cần có sự chuyển biến cả về suy nghĩ và hành động để bắt kịp những thay đổi của du lịch thời công nghệ

Toàn cảnh buổi tập huấn

TS. Nguyễn Văn Lưu , Nguyên P.Vụ trưởng Vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với định hướng phát triển Trường Cao đẳng du lịch thành trường trọng điểm đào tạo cấp độ quốc tế. Nhà trường đã liên tục đổi mới ứng dụng và đưa  khoa học công nghệ phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Việc tập huấn chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và du lịch” cho toàn thể cán giảng viên, cán bộ viên chức nhà trường vì thế không chỉ có ý nghĩa thiết thực trước mắt mà còn mang tính định hướng lâu dài.

Một số hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại buổi tập huấn