BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ

Ngày 19/7/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng Hội đồng khoa học được thành lập theo Quyết định Số: 200/QĐ-SKHCN, ngày 12/7/2018 của Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ Hải Phòng, đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố,  đề tài: “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng” do Ths Phạm Văn Long – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng làm chủ nhiệm đề tài.Toàn cảnh buổi nghiệm thu đánh giá đề tài

Tại buổi nghiệm thu, đánh giá, Hội đồng đánh giá đã tập trung nghe báo cáo kết quả nghiên cứu từ Ban chủ nhiệm đề tài đã có nhiều câu hỏi, trao đổi, phản biện được nêu ra để thẩm định những kết quả nghiên cứu cũng như khả năng ứng dụng thực tế của các giải pháp được trình bày trong báo cáo.  Những câu hỏi, trao đổi phản biện đó đã được các Ban chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu đề tài trả lời đầy đủ, cặn kẽ trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu đề tài đã thực hiện.

 

Trao đổi học thuật, phản biện, đánh giá tại buổi nghiệm thu đề tài

Nhấn mạnh trong phần nhận xét đánh giá ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng – Chủ tịch hội đồng cho rằng: Trong bối cảnh các sản phẩm du lịch có sự chồng chéo, chưa tìm ra và khai thác được những sản phẩm du lịch thế mạnh và có tình đặc thù. Đề tài nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng do Ths. Phạm Văn Long làm chủ nhiệm đề tài, không chỉ có ý nghĩa về cơ sở lý luận mà còn mang ý nghĩa thiết thực về thực tiễn. Đề tài đã đi đúng và trúng những hạn chế cũng như lấp đầy những khoảng trống trong nghiên cứu về sản phẩm du lịch Hải Phòng nói riêng và xây dựng sản phẩm du lịch của các địa phương trên toàn quốc nói chung.

Hoàng Tú Ân (tổng hợp)

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, thành viên và các chức danh hội đồng được đính kèm tại file PDF sau bài viết.

File đính kèm: 
AttachmentSize
PDF icon khoa_hoc.pdf437.32 KB