TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ NHÂN SỰ: Hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, nhân viên bếp, nhân viên buồng phòng.

CÔNG TY TNHH TMDV DÒNG DI SẢN HẠ LONG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ NHÂN SỰ: Hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, nhân viên bếp, nhân viên buồng phòng.

Đơn vị tuyển dụng: 
CÔNG TY TNHH TMDV DÒNG DI SẢN HẠ LONG