Royal Lotus Ha Long Resort & Villas tuyển dụng các vị trí lễ tân, bartender, bếp.

Đơn vị tuyển dụng: 
Royal Lotus Ha Long Resort & Villas