Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2012 đối với trường CĐN Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng