CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ: LỄ TÂN, BÁNH, KINH DOANH

ĐT liên hệ: 0225 3864 888

Hoặc email: hanhikhue@gmail.com

Đơn vị tuyển dụng: 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI PHÒNG