CÔNG TY ALMA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty ALMA hoạt động trong lĩnh vực Sở Hữu Kỳ Nghỉ với thương hiệu Resort ALMA tại Nha Trang Khánh Hòa tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

Đơn vị tuyển dụng: 
Công ty ALMA